logos

Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Axa IV LEADER, Măsura 411.313 Încurajarea activităților turistice.

logotip

Obiectivele proiectului

      Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității turistice și dezvoltarea serviciilor turistice în zona rurală a Asociației Grupului de Acțiune Locală GAL Valea Siretului de Sus - prin integrarea în circuitul turistic național a unor obiective noi, cu caracter tradițional și modern, puncte de atracție turistică, care completează cererea de locuri de cazare aflată în creștere în această perioada, precum și crearea de posibilități de informare și promovare turistică.

       Prin implementarea proiectului se urmărește exploatarea resurselor geografice și etnografice ale zonei, precum și completarea cu elemente de factură modernă (asigurarea gradului de comfort la standardele actuale).

       Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • creșterea gradului de informare turistică asupra zonei rurale a Asociației Grupului de Acțiune Locală GAL - Valea Siretului de Sus;
  • creșterea numărului de turiști în zonă;
  • creșterea gradului de promovare a acțiunilor și a investițiilor turistice;
  • îmbunătățirea serviciilor de informare și promovare turistică;

       Informarea, promovarea și dezvoltarea serviciilor turistice constituie un aspect esențial pentru dezvoltarea turismului rural. Proiectul ajută la promovarea acțiunilor și investițiilor turistice din regiunea rurală a Asociației Grupului de Acțiune Locală GAL - Valea Siretului de Sus, prin construcția și dotarea Centrului de Informare Turistică Vorona, crearea unui website de promovare și informare turistică, activități de promovare a zonei omogene formată din cele opt comune (Bălușeni, Corni, Coșula, Cristești, Curtești, Tudora, Vorona și Vlădeni) și a acțiunilor turistice prezente.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.