logos

Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Axa IV LEADER, Măsura 411.313 Încurajarea activităților turistice.

logotip

Curtesti

1. Manastiri si biserici: 

 • Manastirea Agafton
 • Biserica "Pogorarea Sf. Duh-Agafton"
 • Biserica de lemn "Sf.Arhangheli Mihail si Gavril"
 • Biserica "Izvorul Tamadurii" - Agafton
 • Biserica "Cuviioasa Paraschieva" – Oraseni
 • Biserica "Sf. Mucenic Mina" - Oraseni Deal
 • Biserica "Sf. Imparati Constantin si Elena –Baiceni
 • Biserica "Sf.Voievozi Petru si Pavel" - Curtesti
 • Biserica "Sf. Pantelimon" - Manastirea Doamnei
 • Biserica "Schimbarea la fata" - Hudum

2. Tipuri de turism practicate:

 • Turism religios si turism rural

3. Obiceiuri locale:

 • Duminica Rusaliilor-Agafton
 • Hramul satului Oraseni Vale-14 octombrie
 • Hramul bisericii "Cuvioasa Paraschieva" –O raseni Deal - 11 noiembrie

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.